Oferujemy pozycjonowanie stron www w wyszukiwarce Google. Nasze działania związane z pozycjonowaniem dzielimy na dwa rodzaje:

 • Pozycjonowanie pasywne
  Czyli jednorazowe działanie zwiększające pozycję strony przy wyszukiwaniu zadanych fraz.
 • Pozycjonowanie aktywne
  Czyli stałe i systematyczne działania nad polepszeniem i utrzymaniem osiągniętego wyniku.

Określenie fraz pozycjonowania
Podstawą do rozpoczęcia prac nad pozycjonowaniem jest określenie fraz (czyli wyrazów lub grupy wyrazów), pod kątem których będzie prowadzone pozycjonowanie. 

Pozycjonowanie pasywne
Pozycjonowanie pasywne to jednorazowe działania pod kątem uzyskania jak najwyższego wyniku dla strony w wyszukiwarce przy wyszukiwaniu zadanych fraz. Pozycjonowanie pasywne najczęściej podejmowane jest przy tworzeniu stron, twórca strony zaszywa wtedy zadane frazy w kodzie i/lub treści strony. Pozycjonowanie pasywne nie gwarantuje zakładanego wyniku. Pozycjonowanie pasywne posiada następujące cechy:

 • nie gwarantuje uzyskania zakładanego wyniku
 • jest działaniem jednorazowym
 • nie wymaga dostępu do serwera strony przez osobę pozycjonującą
 • jest stosunkowo tanie


Pozycjonowanie aktywne
Pozycjonowanie aktywne jest ciągłym procesem, którego na celu jest wypozycjonowanie lub utrzymanie strony dla zakładanego wyniku. Pozycjonowanie aktywne rozpoczyna się dopiero po zakończeniu prac nad stroną i polega na stałym wprowadzaniu zmian na stronie i serwerze, tak aby zapewnić zakładany wynik. Działania te są ściśle skorelowane z aktualnymi wynikami pozycjonowania, każda negatywna zmiana w wyniku pozycjonowania wymaga podjęcia odpowiednich działań. Pozycjonowanie aktywne gwarantuje (pod rygorem płatności) uzyskanie zakładanego wyniku. Pozycjonowanie pasywne posiada następujące cechy:

 • gwarantuje (pod rygorem płatności) uzyskania zakładanego wyniku
 • jest ciągiem systematycznych działań
 • wymaga dostępu do serwera strony przez osobę pozycjonującą
 • jest drogie

Przed rozpoczęciem pozycjonowania aktywnego (rzadko pasywnego) wykonywany jest tzw. raport otwarcia, czyli raport z wynikiem wyszukiwania, przed rozpoczęciem pozycjonowania. Na tej podstawie można później obserwować efekty pracy. Raport otwarcia wykonuje się dla:

 • wybranych fraz
 • strony www (dla domeny)
 • wyszukiwarki

 

Wycena pozycjonowania
Pozycjonowanie jest działaniem bardzo indywidualnym, szczególnie pozycjonowanie aktywne. Bez fraz, dla któtrych ma być wykonywane pozycjonowanie aktywne nie jest możliwe dokonanie wyceny. Musisz więc określić jakie frazy chcesz je pozycjonować, dopiero na ich podstawie dokonamy wyceny. 
 

Raport otwarcia
Jeśli zastanawiasz się nad zleceniem usługi pozycjonowania, w pierwszej kolejności opracuj sam lub zleć nam wykonanie tzw. raportu otwarcia, czyli raportu o aktualnym stanie pozycjonowania Twojej strony pod kątem danych fraz.
 

Raportowanie pozycjonowania
Jeśli zamówisz u nas usługę pozycjonowania, będziesz miał dostęp przez www lub będziemy Ci wysyłać w e-mail, miesięczne raporty o stanie i postępie pozycjonowania.

Dane do wyceny
Podstawą dokonania wyceny pozycjonowania jest podanie przez klienta następujących informacji:

 • Domenę
  Strony dla które ma być wykonane pozycjonowanie. Jeśli strona posiada wiele domen, należy wskazać domenę główna, ponieważ wyszukiwarki często traktują różne domeny jako różne strony.

 • Frazy
  Listę fraz, dla których ma być wykonane pozycjonowanie.

 • Wyszukiwarki
  Listę wyszukiwarek, pod kątem których ma być wykonane wyszukiwanie. Aktualnie pozycjonowanie realizujemy głównie pod kątem wyszukiwarki Google, ale nie należy zapominać o innych wyszukiwarkach. Poniżej zamieszczamy listę wszystkich wyszukiwarek, pod kątem których wykonujemy pozycjonowanie:

  • Google (polska wersja)
  • Google (ogólnoświatowa wersja)
  • Onet.pl
  • Wp.pl
  • Interia.pl
  • Yahoo
  • AltaVista

Zawartość wyceny
Na podstawie podanych przez klienta danych, w ciągu 5 dni roboczych dokonamy wyceny usługi pozycjonowania.

Dla wyceny pozycjonowania pasywnego podana zostanie tylko kwota i czas wykonania.

Dla wyceny pozycjonowania aktywnego, wycena będzie zawierać następujące elementy:

 • Cena za przygotowanie strony do pozycjonowania
  Są to zmiany na stronie pod kątem pozycjonowania oraz dodanie strony do innych wyszukiwarek i katalogów oraz inne działania zwiększające efekt pozycjonowania (opłata jednorazowa, niezależnie od efektu)

 • Cena za uzyskanie żądanego wyniku pozycjonowania
  Opłata za uzyskanie wyniku 1-10 w wyszukiwarce np. google.pl - płatne jednorazowo wyłącznie po uzyskaniu efektu!

 • Cena za utrzymanie wyniku pozycjonowania
  Opłata za utrzymanie wyniku pozycjonowania na pozycji 1-10 w wyszukiwarce www.google.pl - płatne w formie miesięcznej opłaty przy utrzymaniu wyniku przez co najmniej 3 tygodnie w miesiącu.

Gwarancja pozycjonowania
Ze względu na specyfikę usługi pozycjonowania, gwarancja uzyskania zakładanego efektu jest udzielana pod rygorem płatności za usługę, czyli płatność jest dokonywana wyłącznie po uzyskaniu zakładanego efektu. Brak efektu zwalnia klienta z dokonania płatności.

Czas uzyskania efektu
Działania związane z pozycjonowaniem są długotrwałe, pierwszych efektów można się spodziewać nie wcześniej niż po 30 dniach od rozpoczęcia działań. Docelowy efekt powinien być widoczny po 2-3 miesiącach, a w wyjątkowych przypadkach nawet dłużej.